ثبت نام

نام کاربری
گذرواژه باید بیشتر از ۷ کاراکتر باشد. برای ساخت گذرواژه قوی، از حروف کوچک و بزرگ بهمراه عدد و سمبل ها استفاده کنید.
گذرواژه خود را دوباره بنویسید.
شاخص قدرت
۱- پویانمایی کات اوت ۲- بازی های ویژه پلتفرم اندروید ۳- نرم افزارهای ویژه پلتفرم اندروید
پسوند JPG,PNG,HTML,HTM,JEPG,GIF
مشخصات سرگروه 
به صورت کامل همراه با نام زبان برنامه نویسی یا نرم افزار کاربردی و یا انجین ذکر شود
فرم مشخصات(نفر دوم) 
به صورت کامل همراه با نام زبان برنامه نویسی یا نرم افزار کاربردی و یا انجین ذکر شود
فرم مشخصات(نفر سوم) 
به صورت کامل همراه با نام زبان برنامه نویسی یا نرم افزار کاربردی و یا انجین ذکر شود